Norsk
no

Nå blir Kompetansebevisene digitale!

BOR har utstedt kompetansebevis nummer 15.000!Betongopplæringsrådet (BOR) har nå inngått samarbeid med Sentralregisteret for utstedelse av digitale kursbevis, og nylig ble entreprenørfirmaet Flaget mottaker av kursbevis nummer 15.000. Betongopplæringsrådet er et samlende organ for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med standardverket. BOR utsteder kompetansebevis basert på formalkompetanse, gjennomførte kurs og praksis for arbeid innenfor ulike

Retningslinjer for dokumentasjon av kompetanse innen realkalisering og kloriduttrekk er nå klare!

BOR har utarbeidet retningslinjer for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med kravene i de nasjonale tilleggene til to nye standarder. I 2021 forelå nasjonale tillegg til NS-EN 14038-1 «Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk fra armert betong — Del 1: Realkalisering» og NS-EN 14038-2 «Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk fra armert betong — Del 2: Kloriduttrekk». – I

Stor digitalsatsing fra Betongopplæringsrådet

Betongopplæringsrådet utsteder hvert år rundt 1.000 kompetansebevis, og er dermed en viktig aktør innen kompetansearbeidet i betongbransjen. I løpet av det siste året har opplæringen fått en kraftig digital transformasjon. Betongopplæringsrådet (BOR) er et samlende organ for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med standardverket, og utsteder kompetansebevis basert på formalkompetanse, gjennomførte kurs og praksis for

Sammenligning av svensk og norsk kompetanse innen plassstøpt arbeider

Svensk Betongforening og Betongopplæringsrådet i Norge har høsten 2020 i fellesskap vedtatt et dokument som sammenlikner norske og svenske kompetansekrav innen plasstøpte arbeider. Dokumentet fokuserer på krav i utførelsesklasse 3 (broer, kaier etc), da det er der «utfordringene» ligger. Arbeidet med sammenligning av kompetansekrav innen andre områder, f.eks. betongproduksjon er i gang, men ikke sluttført.For

Flere må få øynene opp for Betongopplæringsrådet

Betongopplæringsrådet utsteder hvert år rundt 1.000 kompe­tansebevis for arbeid innen betongfaget men det burde vært enda flere, for få kjenner til problemene som kan oppstå om du ikke har formalkompetansen og de riktige bevisene i orden, forteller styreleder Jan Lindland i Betong­opp­læringsrådet. For mer info se her: Byggeindustrien

BOR har fått ny hjemmeside!

BOR har fått ny grafisk profil, og vi håper denne viser frem BOR på en ny og tydeligere måte, og vi tar gjerne imot kommentarer, for å gjøre den enda bedre.