Norsk
no

Plasstøpt betong

I nasjonalt tillegg til NS-EN 13670:2009+NA:2010 «Utførelse av betongkonstruksjoner» stilles krav til sentrale funksjoner hos entreprenøren ved utførelse av plasstøpt betong som omfattes av standarden.
I standarden stilles det krav til kompetanse hos produksjonsleder, kontrolleder, formann og bas, samt for personell knyttet til spennarmeringsarbeider. . Det stilles krav til dokumentasjon av forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid for den aktuelle utførelsesklassen. BOR utsteder kompetansebevis som dokumenterer at standardens kompetansekrav er oppfylt med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon.

Plasstøpte betongarbeider omfatter alt betongarbeid på byggeplass med unntak av elementmontasje. Til elementmontasje hører alt av montasjearbeid samt støping av fuger, knutepunkter og sammenføyninger. Påstøp på elementer er ikke en del av elementmontasjen, men inngår i plasstøpte arbeider. Montering av forskalingsdekker i betong («plattendekker») håndteres som forskaling, mens montering av dobbeltvegger/skallvegger (f.eks type «Con-form») er betongelementmontasje. Støpearbeidene (fylling av vegger) inngår i plasstøpte arbeider.

BOR utsteder kompetansebevis innenfor følgende kompetanseklasser:

 • UFB Formann/bas i alle utførelsesklasser
 • UPK2 Produksjonsleder og kontrolleder i utførelsesklasse .1 og 2
 • UPK3 Produksjonsleder og ,kontrolleder i utførelsesklasse 3
 • UPK3+S Produksjonsleder og kontrolleder utførelsesklasse +spennarmering
 • UFB+S Formann/bas i alle utførelsesklasser +spennarmering
 • UPK2+E Produksjonsleder og kontrolleder i utførelsesklasse + elementmontasje
 • UPK3+E Produksjonsleder og, kontrolleder i utførelsesklasse 3 + elementmontasje
 • UK Kontrolleder i alle utførelsesklasser

Følgende kurs er godkjent for tildeling av kompetansebevis:

 • U1          «Grunnleggende betongteknologi» (kreves i kombinasjon med S2- og R-kurs)
 • U3          «Utførelse av betongkontruksjoner, for produksjonsleder, formann og bas»
 • U4          «Utførelse av spennarmeringsarbeider»