Norsk
no

Betongopplæringsrådet skal arbeide for et levende, dynamisk og kompetent betongmiljø med riktig kompetansenivå på alle plan. Rådet skal være et faglig samlende organ for betongteknisk grunn- og etterutdanning og arbeide for normering av opplærings- og kompetansedokumentasjon. BOR har oppnevnt faglige utvalg for rådgivning av og tilsyn ved utarbeidelse av retningslinjer, gjennomføring og kontroll av kompetansekrav og opplæring av personell innen betongproduksjons-, betongindustri- og betongentreprenørbransjen og betongrehabilitering med tilknyttede virksomheter.

Betongopplæringsrådet (BOR) utsteder kompetansebevis innen aktuelle klasser i henhold til gitte krav.

BOR har anmodet Standard Norge å vurdere om de foreslåtte kravene for å tildele de angitte kompetansebevis, oppfyller standardenes intensjoner.

Standard Norge har bekreftet at BORs forslag til krav og opplegg for tildeling av kompetansebevis, er i tråd med intensjonene i de angitte standarder.

I tillegg er det fra 2022 åpnet opp for godkjenning av nye kompetanseområder, som har grensesnitt mot betong, og hvor kompetansekrav ikke er beskrevet i standardverket. Søk nytt kompetanseområde her.