Betongelementmontasje

I nasjonalt tillegg til NS-EN 13670:2009+NA:2010 «Utførelse av betongkonstruksjoner» stilles krav til sentrale funksjoner ved elementmontasje. I standarden stilles krav til montasjeformann/-bas, montasjeleder og kontrolleder. Det stilles krav til dokumentasjon av forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid innen den aktuelle utførelsesklassen. BOR utsteder kompetansebevis som dokumenterer at standardens kompetansekrav er oppfylt med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon

Elementmontasje omfatter alt av montasjearbeid inkludert støping av fuger, knutepunkter og sammenføyninger. Påstøp på betongelementer er ikke en del av elementmontasjen, men ligger under plasstøpte arbeider. Montering av forskalingsdekker i betong («plattendekker») håndteres som forskaling under plasstøpte betongarbeider,mens montering av dobbeltvegger/skallvegger er elementmontasje. Støpearbeidene (fylling av vegger) ligger under pkt. 9.6.2 — plasstøpte arbeider.

BOR utsteder kompetansebevis innenfor følgende kompetanseklasser:

  • UMKL Montasjeleder, kontrolleder — elementmontasje i alle utførelsesklasser
  • UMFB Montasjeforman/- bas –  elementmontasje i alle utførelsesklasser

Følgende kurs er godkjent for tildeling av kompetansebevis

  • U5     «Montasje av betongelementer for montasjeleder, montasjeformann og -bas, alle utørelsesklasser»