Norsk
no

Betongrehabilitering

I nasjonalt tillegg til NS EN 1504-9+NA:2013» stilles krav til sentrale funksjoner hos entreprenøren ved utførelse av betongrehabiliteringsarbeider som omfattes av standarden. I standarden stilles det krav til kompetanse for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas. , Det stilles krav til dokumentasjon av forkunnskaper, gjennomgått aktuelle tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid innen den aktuelle klasse.
. BOR utsteder kompetansebevis som dokumenterer at standardens kompetansekrav er oppfylt med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon

BOR utsteder kompetansebevis innenfor følgende kompetanseklasser:

  • RFB        forman, bas, betongrehabilitering, alle utførelsesklasser  
  • RPK2     Produksjonsleder, betongrehabilitering, utførelsesklasse 1 og 2
  • RPK3     Produksjonsleder, betongrehabilitering, utførelsesklasse 3

Følgende kurs er godkjent og må gjennomføre med bestått eksamen for tildeling av kompetansebevis:

  • (U1)      «Praktisk betongteknologi for produksjons — og kontrolleder, formann/bas»
  • (R)       « Betongrehabilitering — for formann/bas, produksjons-og kontrolleder»