Norsk
no

Betongrehabilitering

I nasjonalt tillegg til NS EN 1504-9+NA:2013 stilles krav til sentrale funksjoner hos entreprenøren ved utførelse av betongrehabiliteringsarbeider som omfattes av standarden. I standarden stilles det krav til kompetanse for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas. Det stilles krav til dokumentasjon av forkunnskaper, gjennomgått aktuelle tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid innen den aktuelle klasse. BOR utsteder kompetansebevis som dokumenterer at standardens kompetansekrav er oppfylt med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon.

BOR utsteder kompetansebevis innenfor følgende kompetanseklasser:

  • RFB – Formann, bas, betongrehabilitering, alle utførelsesklasser  
  • RPK2 – Produksjonsleder, betongrehabilitering, utførelsesklasse 1 og 2
  • RPK3 – Produksjonsleder, betongrehabilitering, utførelsesklasse 3
  • RFB+EL – Formann/bas elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk alle utførelseklasser
  • RPK2+EL – Produksjons- og kontrolleder elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk utførelseklasse 1 og 2
  • RPK3+EL – Produksjons- og kontrollleder elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk utførelseklasse 3

Følgende kurs er godkjent og må gjennomføre med bestått eksamen for tildeling av kompetansebevis:

  • U1 – Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolleder, formann/bas
  • R – Betongrehabilitering – for formann/bas, produksjons-og kontrolleder
  • RE – Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk