Norsk
no

Betongrehabilitering

I nasjonalt tillegg til NS EN 1504-9+NA:2013 stilles krav til sentrale funksjoner hos entreprenøren ved utførelse av betongrehabiliteringsarbeider som omfattes av standarden. I standarden stilles det krav til kompetanse for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas. Det stilles krav til dokumentasjon av forkunnskaper, gjennomgått aktuelle tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid innen den aktuelle klasse. BOR utsteder kompetansebevis som dokumenterer at standardens kompetansekrav er oppfylt med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon.

BOR utsteder kompetansebevis innenfor følgende kompetanseklasser:

RFB Formann, bas, betongrehabilitering, alle utførelsesklasser 
RPK2Produksjonsleder, betongrehabilitering, utførelsesklasse 1 og 2
RPK3Produksjonsleder, betongrehabilitering, utførelsesklasse 3
RFB+ELFormann/bas elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk alle utførelseklasser
(EL klasse ikke gyldig før 2024)
RPK2+ELProduksjons- og kontrolleder elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk utførelseklasse 1 og 2
(EL klasse ikke gyldig før 2024)
RPK3+ELProduksjons- og kontrollleder elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk utførelseklasse 3
(EL klasse ikke gyldig før 2024)

Følgende kurs er godkjent og må gjennomføre med bestått eksamen for tildeling av kompetansebevis:

U1Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolleder, formann/bas
RBetongrehabilitering – for formann/bas, produksjons-og kontrolleder
REElektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk