Plasstøpt betong
Sprøytebetong til bergsikring
Betongrehabilitering
Produksjon av tilslag
Betongelementmontasje
Betongproduksjon og -transport
U1
Praktisk betongteknologi
U3
Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder
S2
Sprøyebetong til bergsikring
R
Betongrehabilitering
P1
Kontroll av tilslag
U5
Montasjeteknikk for montasjeleder og kontrolleder, formann/bas
A0
Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør – Norsk og Engelsk
A0S
Sikkerhetskurs betongtransport
A1
Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder
A2
Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder
A3
Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon
A4
Betongproduksjon – tilleggskurs – for produksjons- og kontrolleder (NB! Tidligere A6-kurs)