Norsk
no

Sprøytebetong til bergsikring

I nasjonalt tillegg til NS-EN 14487-2+NA «Sprøytebetong — Del 2: Utførelse» stilles krav til kompetanse for sentrale funksjoner ved utførelse av sprøytebetongarbeider som omfattes av standarden. Det stilles krav til dokumentasjon av kompetanse for formann/bas og sprøytebetongleder. For de ulike funksjonene stilles krav til forkunnskaper, tilleggskurs og erfaring fra tilsvarende arbeider avhengig av utførelsesklassen. BOR utsteder kompetansebevis som dokumenterer at standardens kompetansekrav er oppfylt med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon.

BOR utsteder kompetansebevis innenfor følgende kompetanseklasser:

  • SBL2 – Sprøytebetongleder i utførelsesklasse 1 og 2, formann/bas i alle utførelsesklasser
  • SBL3 – Sprøytebetongleder i utførelsesklasse 3

Følgende tilleggskurs er godkjent og må gjennomføres med bestått eksamen:

  • U1 – Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolleder, formann/bas
  • S2 – Sprøytebetong til bergsikring for rådgiver, sprøyteleder, formann/bas