Betongopplæringsrådet har sitt sekretariat hos Tekna. Personopplysning knyttet til kompetanse, kursdeltakelser, praksis og utdanning basert på «personopplysningsskjema» blir oppbevart på en trygg og forskriftsmessig måte.
Les mer om personvern i Tekna: https://www.tekna.no/personvern/