Norsk
no

Betongopplæringsrådet har sitt sekretariat hos Tekna. Personopplysning knyttet til kompetanse, kursdeltakelser, praksis og utdanning basert på «personopplysningsskjema» blir oppbevart på en trygg og forskriftsmessig måte.
Les mer om personvern i Tekna: https://www.tekna.no/personvern/