Norsk
no

Kompetansebeviset

Kompetansebevis utstedt av BOR er en dokumentasjon på at personellkompetanse innen betongområdet er i samsvar med kompetansekravene i standardverket. Det utstedes kompetansebevis for ulike funksjoner innen betongproduksjon og transport, plasstøpt betong, elementmontasje, sprøytebetong, betongrehabilitering og tilslagskontroll. BOR har utstedt kompetansebevis siden slutten  av 90-tallet, og er nå godt etablert i bransjen. Dette er en hensiktsmessig måte å få dokumentert sin kompetanse på. De aller fleste kompetanseklasser krever en kombinasjon av utdanning, praksis og kurs. Utdanning utenfor Norge kan kreve godkjenning fra NOKUT.
Kompetansebeviset utstedes i dag som et plastkort, med vil i framtiden foreligge på en digital plattform som ennå ikke er avklart.

Det er viktig å presisere at BOR er et selvstendig organ og kompetansebeviset er derfor ikke en del kursavgiften fra de diverse kursarrangørene.
Kompetansebeviset blir utstedt av BOR og det vil derfor alltid
komme i tillegg til selve kursavgiften.

Priser kompetansebevis pr 1.1.2022

Nytt kort: 1200,-

Oppgradering av kort: 1200,-

Duplikat av kort: 900,-
Kompetansebevis betong