Norsk
no

Produksjon av tilslag

Produksjon og kontroll av betongtilslag skjer i henhold til NS-EN 12620. Denne standarden stiller ikke spesifikke krav til kompetanse hos den som kontrollerer produktene. Likevel har Norsk Bergindustri vært en del av BOR for å sikre kvalitet på opplæring av kontroll- og produksjonspersonell. Kurset som er utarbeidet omfatter også prøving av tilslag til asfalt og bærelag. Kontrollrådet etterspør denne dokumentasjonen for de som leverer tilslag til betongindustrien.

BOR utsteder kompetansebevis innenfor følgende kompetanseklasser:

TKL Tilslagskontrollør, laborant

Følgende tilleggskurs er godkjent og må gjennomføres med bestått eksamen:

P1 Tilslagskontroll