Norsk
no

Dokumentasjon av betongkompetanse

Betongopplæringsrådet skal arbeide for et levende, dynamisk og kompetent
betongmiljø med riktig kompetansenivå på alle plan.

Betongopplæringsrådet skal arbeide for et levende, dynamisk og kompetent betongmiljø med riktig kompetansenivå på alle plan. Rådet skal være et faglig samlende organ for betongteknisk grunn- og etterutdanning og arbeide for normering av opplærings- og kompetansedokumentasjon.

Aktuelt