Norsk
no

Stor digitalsatsing fra Betongopplæringsrådet

Betongopplæringsrådet utsteder hvert år rundt 1.000 kompetansebevis, og er dermed en viktig aktør innen kompetansearbeidet i betongbransjen.
I løpet av det siste året har opplæringen fått en kraftig digital transformasjon.

Betongopplæringsrådet (BOR) er et samlende organ for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med standardverket, og utsteder kompetansebevis basert på formalkompetanse, gjennomførte kurs og praksis for arbeid innenfor ulike fag innen betongbransjen. Dette er en viktig del av kompetansearbeidet i betongbransjen, og er drevet frem av en rekke aktører innen bransjen.
– Ordningen har stor tillit i bransjen, og stadig flere utenlandske entreprenører benytter ordningen. Vi har lansert en ny grafisk profil og ny hjemmeside som forhåpentligvis gjør det noe lettere og mer oversiktlig å finne informasjon om kompetanseordningen innen betongfaget, kompetansekrav, kompetanseklasser og kompetansekurs, sier styreleder Jan Lindland i BOR.
For mer informasjon klikk her: Byggeindustrien