Norsk
no

Administrasjon

Knut Bryne
Sekretariat
928 38 617

Styret

Morten Andre Helland
RIF
2024 – 2026
Bjørn Uppstad
Nina E. Borvik
Norsk Betongforening
2022 – 2024
Tor Arne Marthius-Hammer
Lise Bathen
Styreleder
Statens vegvesen
2023 – 2025
Eva Rodum
Espen Rudberg
Norsk Bergindustri
Feiring Bruk AS
2022 – 2024
Tore Saltermark
Hilde R. Isaksen
NFB (betongrehab.)
2023 – 2025
Tom Christian Gefle
Thomas Norland
Nestleder
EBA
2024 – 2026
Marianne Åvik Bråten
John-Erik Reiersen
Betong Norge
2021 – 2023
Kjell Ove Nesheim