Norsk
no
 • Ved søknad om nytt fagområde i BOR, benytt skjema i bunn av siden
 • Hvem kan søke?
  • Bransjeforeninger/ interesseorganisasjoner
  • Utdanningsinstitusjoner knyttet til aktuelle «betongtilknyttede» bransjer
 • Dersom nytt kompetanseområde har flere enn en aktør, skal aktørene sørge for samkjøring før en felles søknad sendes.
 • Om kompetansekrav ikke er beskrevet i standardverket, skal det legges fram forslag til kompetansekrav i søknad.
 • Ved opprettelse av nytt kompetanseområde må det også etableres et fagutvalg. Søknad skal inneholde forslag til  sammensetning av et slik utvalg på 4-6 personer.
 • Søknad skal også inneholde forslag til kursholder(e).
 • Nytt fagutvalg utarbeider forslag til fagplan for kurs etter at ev. søknad er innvilget
 • Søknad sendes BOR’s administrasjon, som bringer denne inn for behandling i BOR’s styre.
 • BOR’s styre behandler dette, og oppretter evt nye kompetanseklasser med tilhørende fagplan.
 • Etter dette kan kursholder sende søknad til BOR.