Norsk
no

Søknad om etablering av nytt fagområde i BOR

Dette kan være en bransjeforening
Dette kan være adm. leder eller styreleder i en forening, eller en representant for to eller flere kursholdere som er søkere.
Her må det nye kompetanseområde beskrives; f.eks. fjellinjeksjon. Kompetanseområdet må har en tilknytning til sement eller betong.
Motivasjon, relevans og forutsetning for å søke nytt kompetanseområde samt dagen organisering.
De fleste kompetanseklasser i BOR er forankret i Nasjonalt Tillegg i aktuell NS-EN. Uten denne forankring, må det utarbeides forslag til kompetansekrav, knyttet til de ulike nye kompetanseklassene.
Alle ev. nye kompetanseklasser/-områder må han en tilknytning til betong (en av de eksisterende 6 kompetanseområdene) BOR har hatt fram til 2022
Alle kompetanseområder i BOR skal ha egne fagutvalg, bestående av fagpersoner fra ulike deler av bransjen. Fagutvalget kan vært 4-6 personer. Sammensetning av fagutvalg bestemmes av BOR’s styre. Etter etablering av fagutvalg, skal det utarbeides fagplan(er) for aktuelle kurs. Fagplan(er) legges fram for BOR’s styre for godkjenning.
BOR ønsker å bidra til å øke seriøsitet i Bygg- og anleggsbransjen i Norge. Ved å knytte til oss flere kompetanseområder knyttet til betongområdet, kan dette bidra med at en generell økning av kompetanse, samt hindre at useriøse aktører kommer inn på BA-markedet.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 128 MB.