Norsk
no

Generelt om BOR

Hvem står bak BOR?

Norsk Betongforening, Elementforeningen, Fabeko, RIF, Norsk Bergindustri, EBA, NFB, Statens Vegvesen

Om kompetansebevis

Må jeg ha ta obligatoriske oppdateringskurs?

Nei, det finnes ingen obligatoriske oppdateringskurs godkjent av BOR.

Gjelder de gamle kompetanseklassene?

Ja. Alle de gamle kompetanseklassene er likeverdige med dagens klasser. Om ønskelig kan kompetansebevis oppgraderes mot et gebyr.

Hvordan få kompetansebevis?

Det fylles ut aktuelt person- og praksisskjema i forbindelse med gjennomføring av kurs. Disse sendes til BORs administrasjon. Hvis praksis og godkjenning er ok, vil kompetansebevis bli utstedt.

Er det kobling mellom kompetansebevis og sentral godkjenning?

Nei, det er ikke en direkte kobling mellom disse.

Arrangeres det kurs på andre språk enn norsk?

Det arrangeres kurs på norsk og engelsk. Enkelte kursarrangører tilbyr kurs på andre språk ved bruk av tolk.

Gjelder utdanning og kurs fra andre land?

Ja, i stor grad. Ved tvil kan det søkes godkjenning fra Nokut.

Er det andre som utsteder kompetansebevis?

Nei, det er det ikke.

Kan jeg dokumentere kompetanse på en annen måte enn gjennom BOR?

Standardene stiller ikke krav til dokumentasjon gjennom BOR, men det har blitt og vært ønsket som en praksis i bransjen. BOR kompetansebevis er utviklet og eid av hovedaktørene i betongbransjen.

Hvordan dokumenterer jeg praksis og utdanning?

Praksis dokumenteres ved å fylle ut relevant skjema, som skal signeres av søker og dennes arbeidsgiver. Ytterligere dokumentasjon kan kreves i visse tilfeller, for eksempel ved praksis og utdannelse fra andre land.

Hvor mye praksis trenger jeg og hva slags praksis er relevant?

Krav til praksis står under de enkelte kompetanseområdene. Krav til praksis varierer fra ingenting til 5 år.

Hvilke kurs trenger jeg?

Det er 15 ulike kompetansekurs som er godkjent av BOR.  Under de enkelte kompetanseområdene står det listet hvilke kurs som er nødvendig. 

Hvilke typer utdannelse kreves, og kreves det alltid utdannelse?

Ulike kompetanseklasser har ulike krav til utdannelse og/eller praksis. Der det finnes relevante fagbrev, for eksempel utførelse av betongarbeider, stilles det krav om å ha fagbrev.
Innen betongutførelse/plasstøpte arbeider kreves alltid en grunnutdannelse for de som skal lede arbeider (avhengig av utførelsesklasse og funksjon). For utførelsesklasse 3 er hovedregelen krav om ingeniørutdanning. Minimum toårig teknisk fagskole.

Hvem trenger kompetansebevis?

Skal du utføre betongarbeid i henhold til NS-EN 13670 så trenger du dokumentert kompetanse. BOR’s kompetansebevis er bransjens dokumentasjonsordning. Alle som er underlagt krav til dokumentasjon av kompetanse, beskrevet i NS-EN.

Hvor finner jeg kompetansekravene?

Kompetanseområdene er beskrevet på BORs nettsider.

Hvilke kompetansekrav gjelder?

Kompetansekravene finnes i de nasjonale tillegg i aktuelle felleseuropeiske standarder (NS-EN).

Hvorfor skal vi ha et kompetansebevis fra BOR?

Gjeldende standarder innen betongområdet stiller krav til kompetanse hos personell. BOR’s kompetansebevis er forankret i disse kravene. Dette er en hensiktsmessig måte å dokumentere kompetanse på, forankret i NS-EN, og akseptert av Standard Norge.

Hvilke områder finnes det kompetansebevis for?

Betongutførelse inkl. elementmontasje
Betongrehabilitering
Sprøytebetong/bergsikring
Betongproduksjon
Tilslagskontroll