Norsk
no
Støp illustrasjonsfoto: Trond Joelson

BOR har utstedt kompetansebevis nummer 15.000!
Betongopplæringsrådet (BOR) har nå inngått samarbeid med Sentralregisteret for utstedelse av digitale kursbevis, og nylig ble entreprenørfirmaet Flaget mottaker av kursbevis nummer 15.000.

Betongopplæringsrådet er et samlende organ for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med standardverket. BOR utsteder kompetansebevis basert på formalkompetanse, gjennomførte kurs og praksis for arbeid innenfor ulike fag innen betongbransjen. Om en person arbeider med betong og ikke har kompetansen i orden, kan det by på problemer.
For mer informasjon om dette klikk på linken