Norsk
no

Retningslinjer for dokumentasjon av kompetanse innen realkalisering og kloriduttrekk er nå klare!

BOR har utarbeidet retningslinjer for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med kravene i de nasjonale tilleggene til to nye standarder.

I 2021 forelå nasjonale tillegg til NS-EN 14038-1 «Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk fra armert betong — Del 1: Realkalisering» og NS-EN 14038-2 «Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk fra armert betong — Del 2: Kloriduttrekk».

– I de nasjonale tilleggene til nevnte standarder stilles det krav til kompetanse for utførelse av elektrokjemisk realkalisering og elektrokjemisk kloriduttrekk. Krav til kompetanse innenfor disse fagområdene har vært etterspurt av bransjen i lengre tid. Dette er nå på plass i standardverket. Med bakgrunn i dette har BOR utarbeidet retningslinjer for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med kravene i de nasjonale tilleggene til nevnte standarder. Det som nå gjenstår er at kursarrangører får utviklet kurs i elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk. Dette forventes å være tilgjengelig i løpet av året. Betongopplæringsrådet kan da utstede kompetansebevis for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas for elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk, sier Jan Lindland, styreleder i BOR.

Han mener ordningen med dokumentasjon av kompetanse gjennom BOR har stor tillit og tilslutning i bransjen.
For mer informasjon klikk her: Byggeindustrien


Jan Lindland mener ordningen med dokumentasjon av kompetanse gjennom BOR har stor tillit og tilslutning i bransjen. Foto: Stærk & Co