Norsk
no

Sammenligning av svensk og norsk kompetanse innen plassstøpt arbeider

Svensk Betongforening og Betongopplæringsrådet i Norge har høsten 2020 i fellesskap vedtatt et dokument som sammenlikner norske og svenske kompetansekrav innen plasstøpte arbeider.

Dokumentet fokuserer på krav i utførelsesklasse 3 (broer, kaier etc), da det er der «utfordringene» ligger. Arbeidet med sammenligning av kompetansekrav innen andre områder, f.eks. betongproduksjon er i gang, men ikke sluttført.
For mer informasjon klikk her: Svensk og Norsk kompetanse