Norsk
no

Hvordan få kompetansebevis?

Det fylles ut aktuelt person- og praksisskjema i forbindelse med gjennomføring av kurs. Disse sendes til BORs administrasjon. Hvis praksis og godkjenning er ok, vil kompetansebevis bli utstedt.