Norsk
no

Hvilke typer utdannelse kreves, og kreves det alltid utdannelse?

Ulike kompetanseklasser har ulike krav til utdannelse og/eller praksis. Der det finnes relevante fagbrev, for eksempel utførelse av betongarbeider, stilles det krav om å ha fagbrev.
Innen betongutførelse/plasstøpte arbeider kreves alltid en grunnutdannelse for de som skal lede arbeider (avhengig av utførelsesklasse og funksjon). For utførelsesklasse 3 er hovedregelen krav om ingeniørutdanning. Minimum toårig teknisk fagskole.