Norsk
no

Må jeg ha ta obligatoriske oppdateringskurs?

Nei, det finnes ingen obligatoriske oppdateringskurs godkjent av BOR.