Kan jeg dokumentere kompetanse på en annen måte enn gjennom BOR?

Standardene stiller ikke krav til dokumentasjon gjennom BOR, men det har blitt og vært ønsket som en praksis i bransjen. BOR kompetansebevis er utviklet og eid av hovedaktørene i betongbransjen.