Norsk
no

Hvordan dokumenterer jeg praksis og utdanning?

Praksis dokumenteres ved å fylle ut relevant skjema, som skal signeres av søker og dennes arbeidsgiver. Ytterligere dokumentasjon kan kreves i visse tilfeller, for eksempel ved praksis og utdannelse fra andre land.