Norsk
no

Hvor lenge gjelder kompetansebeviset?

Kompetansebevisene går ikke ut på dato og gjelder livet ut.