Hvem arrangerer kurs?

Eierne av BOR kan være kursarrangør. Universitet og høyskoler kan også være kursarrangør etter godkjenning av BOR.
De fleste kurs avholdes av EBA, Elementforeningen og Norsk Betongforening.