Norsk
no

Hvem arrangerer kurs?

Eierne av BOR kan være kursarrangør. Universitet og høyskoler kan også være kursarrangør etter godkjenning av BOR.
De fleste kurs avholdes av EBA, Elementforeningen og Norsk Betongforening.