Norsk
no

Gjelder utdanning og kurs fra andre land?

Ja, i stor grad. Ved tvil kan det søkes godkjenning fra Nokut.