Norsk
no

Er det kobling mellom kompetansebevis og sentral godkjenning?

Nei, det er ikke en direkte kobling mellom disse.