Norsk
no

Er det andre som utsteder kompetansebevis?

Nei, det er det ikke.