Norsk
no

Arrangeres det kurs på andre språk enn norsk?

Det arrangeres kurs på norsk og engelsk. Enkelte kursarrangører tilbyr kurs på andre språk ved bruk av tolk.