Sprøytebetong til bergsikring

Standardens krav til dokumentasjon av kompetanse

«NS-EN 14487+NA Sprøytebetong til bergsikring» stiller også krav til dokumentasjon av kompetanse hos alle aktører knyttet til faghet. I standarden er det stilt krav til dokumentasjon av kompetanse for personell som er involvert ved utførelse og kontroll av sprøytebetong som bergsikring av tunneler og bergrom. Disse kravene er angitt i standardens nasjonale tillegg.

Følgende kurs er godkjent og må gjennomføres for tildeling av kompetansebevis:

  • (U1) «Praktisk betongteknologi for produksjons – og kontrolleder, formann/ bas»
  • (S2) «Sprøytebetong til bergsikring for rådgiver, sprøyteleder, formann/ bas»

Betongopplæringsrådet benytter sekretariatet til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Kontor: Dronning Maudsgt 15, 2 etg., 0250 Oslo
Telefon 22 94 75 00
www.betongopplæring.no

Sekretariat: knut.bryne@tekna.no