Betongrehabilitering

Standardens krav til dokumentasjon av kompetanse

Dagens standard «NS EN 1504-9+NA» inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse. En felles bransje har komme frem til ordninger som tilfredsstiller de gitte krav til kompetanse angitt i den nye standard.
Disse kompetansekravene gjelder nå for alle arbeider som omfattes av denne standard og er angitt i standardens nasjonale tillegg.

Følgende kurs er godkjent og må gjennomføre med bestått eksamen for tildeling av kompetansebevis:

  • (U1) Praktisk betongteknologi for produksjons – og kontrolleder, formann/bas
  • (R) Betongrehabilitering – for formann/bas, produksjons-og kontrolleder

Betongopplæringsrådet benytter sekretariatet til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Kontor: Dronning Maudsgt 15, 2 etg., 0250 Oslo
Telefon 22 94 75 00
www.betongopplæring.no

Sekretariat: knut.bryne@tekna.no