Betongproduksjon og -transport

«NS-EN 206:2013+NA:2017» for betongproduksjon inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse. Disse kompetansekravene gjelder nå for alle arbeider som omfattes av denne standard. Det stilles krav til dokumentasjon i form av; forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid.I NS EN 206+NA Betongproduksjon stilles det krav til kompetanse hos produksjonsleder, blandemaskinoperatør, laborant og betongtransportører herunder båndbilsjåfører og pumpeoperatører.

Betongopplæringsrådet (BOR) utsteder kompetansebevis innen aktuelle klasser i henhold til gitte krav.

Dagens kompetanseklasser og kompetansebevisets benevnelse:

 • PPK Produksjonsleder og kontrolleder i alle klasser
 • BO Blandemaskinoperatør
 • LB Laborant
 • BT Betongtransport
 • BTS Betongtransportør med transportbånd
 • PO Pumpeoperatør

 

NB! Gjeldende fra januar 2017:

Pga. endring av formulering av kompetansekrav for produksjonsleder i NS-EN 206:2013+NA:2017 er kurset A5 fjernet. Noe av innholdet i dette kurset er flyttet over til både A1 og det gamle A6-kurset. A6-kurset er dermed utvidet med en dag, i forhold tidligere. Samtidig har kurset fått nytt navn; A4, for å få en logisk progresjon i kursstigen. (A4 var fram til siste halvdel av 1990-tallet et oppfriskningskurs for produksjonsledere, som måtte tas hvert 5. år. Det nye A4 har ingenting med dette å gjøre).

Følgende kurs er godkjent for tildeling av kompetansebevis:

 • (A0) Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør
 • (A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør
 • (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjons- og kontrolleder
 • (A2) Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjons- og kontrolleder.
 • (A3) Produksjons- og samsvarkontroll for produksjons – og kontrolleder
 • (A4) Betongproduksjon – tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (tidligere A6 og «litt»A5)
  Sist endret: 02.05.2018

Betongopplæringsrådet benytter sekretariatet til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Kontor: Dronning Maudsgt 15, 2 etg., 0250 Oslo
Telefon 22 94 75 00
www.betongopplæring.no

Sekretariat: knut.bryne@tekna.no