English
en
Kompetanseikon
Plant production and transport of ready mix concrete
Thomas Lund
Repr. for Kontrollrådet
K-rådet
Bjarne Fossum
Repr. for entreprenører
Skanska AS
Espen Kurås (leder)
Repr. for Fabeko
Fabeko
Britt Blom Marstrander
Repr. for betongelementprodusent
Spenncon AS
Stefan Skjæret
Repr. for betongprodusent
Betong Øst as
Øyvind Sæter
Repr. for Betongprodusent
Unicon AS
Kompetanseikon
Precast concrete assembly
Magne Lysberg (leder)
Repr. for rådgiver
Arcon AS
NN
Repr. for betongelmentprodusenter
Bernt Kristiansen
Repr. for entreprenør
AF-gruppen
Per Ståle Aarstad
Repr. for montasjeentreprenører
Trøndersveis AS
Erik Fiskum
Repr. for stor betongelementprodusent
Overhalla Betongbygg
Kompetanseikon
Aggregate production
Knut Li
Repr. for tilslagsprodusent
NCC
Paul Glamo (Leder)
Repr. for Kontrollrådet
K-rådet
Marius Lykke Amundsen
Repr. for betongprodusent
Norbetong
Bård Pedersen
Repr. for byggherre
Statens Vegvesen
Kompetanseikon
Concrete repair
Trond Helgedagsrud (Leder)
Repr. for materialleverandør
Mapei as
Fredrik Røtter
Repr. for entreprenør
Consolvo as
Jan Lindland
Repr. for rådgiver
Stærk & co as
Morten Helland
Eva Rodum
Repr. for byggherre
Statens vegvesen
2023 – 2025
Eva Rodum
Kompetanseikon
Sprayed concrete for rock support
Synnøve Myren (Leder)
Repr. for byggherre
Statens vegvesen
Sverre Carlson
Repr. for Betongprodusent
Norbetong as
Arnstein Aarset
Repr. for rådgiver
NGI
Thomas Beck
Repr for materialeverandør
Mapei as
Ove Ugelstad
Repr. for entreprenør
AF Gruppen
Kompetanseikon
In situ concrete works
Tor Kristian Nystad
Repr. for en ”mindre” entreprenør
EBA
Bernt Kristiansen (leder)
Repr. for Norsk Betongforening
AF Gruppen
Øyvind Sæter
Repr. for betongprodusent
Unicon as
Lise Bathen
Styreleder
Statens vegvesen
2023 – 2025
Eva Rodum
Kjell Ove Nesheim
Repr. for betongelementprodusent
Spenncon as
Siri Fause
Repr. for rådgiver
Multiconsult as
Eldar Juliebø
Repr. for en ”mindre” entreprenør
EBA
Frode Skåttun
Repr. for en stor entreprenør
Veidekke Entreprenør