Om Betongopplæringsrådet

Om BOR

Mandat

Betongopplæringsrådet skal arbeide for et levende, dynamisk og kompetent betongmiljø med riktig kompetansenivå på alle plan. Rådet skal være et faglig samlende organ for betongteknisk grunn- og etterutdanning og arbeide for normering av opplærings- og kompetansedokumentasjon.
BOR har oppnevnt faglige utvalg for rådgivning av og tilsyn ved utarbeidelse av retningslinjer, gjennomføring og kontroll av kompetansekrav og opplæring av personell innen betongproduksjons-, betongindustri- og betongentreprenørbransjen og betongrehabilitering med tilknyttede virksomheter.

Betongopplæringsrådet (BOR) utsteder kompetansebevis innen aktuelle klasser i henhold til gitte krav.

BOR har anmodet Standard Norge å vurdere om de foreslåtte kravene for å tildele de angitte kompetansebevis, oppfyller standardenes intensjoner.

Standard Norge har bekreftet at BORs forslag til krav og opplegg for tildeling av kompetansebevis, er i tråd med intensjonene i de angitte standarder.

 

Personvern i BOR

Betongopplæringsrådet har sitt sekretariat hos Tekna. Personopplysning knyttet til kompetanse, kursdeltakelser, praksis og utdanning basert på «personopplysningsskjema» blir oppbevart på en trygg og forskriftsmessig måte.
Les mer om personvern i Tekna: https://www.tekna.no/personvern/

 

Medlemmer

Følgende bransjer/foreninger er representert i BOR:
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO)
Norsk Bergindustri (tidl. Pukk- og Grusleverandørenes Landssammenslutning (PGL))
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Betongelementforeningen (BEF)
Norsk Betongforeningen (NB)
Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB)
Statens vegvesen Vegdirektoratet (Byggherrerepresentant)

Rådets styre

Valgt mars 2019.

Organisasjon Styremedlem Varamedlem Valgt for periode
Fabeko Jan Eldegard Hjelle Espen Kurås 220-2022
Betongelementforeningen John-Erik Reiersen Kjell Ove Nesheim 2018 – 2020
EBA Thomas Norland Per Fredrik Kempf 2020 – 2022
Norsk Bergindustri Knut Lie Ole Arild Haugum 2019 – 2021
NFB (betongrehab.) Hilde R. Isaksen Tom Christian Gefle 2020 – 2022
RIF Jan Lindland Morten Andre Helland 2018 – 2020
Statens vegvesen Bård Pedersen Lise Bathen 2020-2022
Norsk Betongforening Tor-Arne Martius-Hammer Nina P. Borvik 2019 – 2021

 

Styreleder 2018-2020: Jan Lindland
Nestleder 2020: Bård Pedersen

Betongopplæringsrådets fagutvalg

Valgt april 2017.

Fagutvalg A – Betongproduksjon  Navn  Firma
Repr. for Kontrollrådet  Jørn Haugen K-rådet
Repr. for Fabeko Espen Kurås Fabeko
Repr. for betongprodusent Stefan Skjæret Betong Øst as
Repr. for betongelementprodusent Dmitrij Minasow Betongelementforeningen
Fagutvalg B – Betongelement  Navn  Firma
Repr. for stor betongelementprodusent Ola Gamkinn Spenncon as
Repr. for mindre betongprodusent Jørn Injar
Repr. for ”PVU” (tilknyttet SOFT) Finn Jacobsen AAK Safety as
Repr. for rådgiver Magne Lysberg Arcon AS
Repr. for entreprenør Bernt Kristiansen AF-gruppen
Repr. for montasjebedrift Frank Larvik Newmo as
Fagutvalg P – Tilslag  Navn  Firma
Repr. for Kontrollrådet Ingvild Jørgensen (Leder) K-rådet
Repr. for tilslagsprodusent Cecilie Hagby Sevelviksand as
Repr. for tilslagsprodusent Knut Li Franzefoss Pukk AS
Repr. for betongprodusent Erik Sørensen Unicon as
Fagutvalg R – Betongrehabilitering  Navn  Firma
Repr. for entreprenør Fredrik Røtter Consolvo as
Repr. for materialleverandør Trond Helgedagsrud (Leder) Mapei as
Repr. for rådgiver Jan Lindland Stærk & co as
Repr. for byggherre Eva Rodum Statens vegvesen
Fagutvalg S – Sprøytebetong  Navn  Firma
Repr. for entreprenør Ove Ugelstad AF Gruppen
Repr for materialeverandør Thomas Beck Mapei as
Repr. for byggherre Synnøve Myren (Leder) Statens vegvesen
Repr. for rådgiver Arnstein Aarset NGI
Repr. for Betongprodusent Sverre Carlson Norbetong as
Fagutvalg U – Utførelse  Navn  Firma
Repr. for en stor entreprenør Frode Skåttun Veidekke Entreprenør
Repr. for en ”mindre” entreprenør Eldar Juliebø EBA
Repr. for rådgiver Siri Fause Multiconsult as
Repr. for betongelementprodusent Ola Gamkinn Spenncon as
Repr. for betongprodusent Øyvind Sæter Unicon as
Repr. for byggherre Lise Bathen Statens vegvesen
Repr. for Norsk Betongforening Bernt Kristiansen (leder) AF Gruppen
 Ankeutvalg – Gjeldende fra 17.03.2016
 Sverre Smeplass  Skanska AS
 Tom Fredvik  Norcem AS
 Stein Bostrøm  Contiga AS

Betongopplæringsrådet benytter sekretariatet til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Kontor: Dronning Maudsgt 15, 2 etg., 0250 Oslo
Telefon 22 94 75 00
www.betongopplæring.no

Sekretariat: knut.bryne@tekna.no