(U3) Betongarbeider – Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjon/kontrolleder

Kursdato: 11. – 14.06.2019, TRONDHEIM
Kursdato: 04. – 07.11.2019, GARDERMOEN
Arrangør: Betongelementforeningen

Kursdato: 18. – 19. + 25. – 27. 03.2019, BERGEN
Kursdato: 25. – 26.03 + 01. – 13.04.2019, HAMAR
Kursdato: 11. – 12.- + 24. – 26.04.2019, OSLO
Kursdato:  12. – 13. + 18. – 20.06.2019, TRONDHEIM
Arrangør: Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Kursdato: 24. – 28.06.2019, GARDERMOEN
Arrangør: Norsk Betongforening

Betongopplæringsrådet benytter sekretariatet til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Kontor: Dronning Maudsgt 15, 2 etg., 0250 Oslo
Telefon 22 94 75 00
www.betongopplæring.no

Sekretariat: knut.bryne@tekna.no