(U3) Betongarbeider – Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjon/kontrolleder

Kursdato: 29.10. – 02.11.2018, ALTA
Arrangør: NESO

Kursdato: 05. – 06.11. og 12. – 14.11.2018, MOLDE
Arrangør: Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Kursdato: 12. – 13.11. og 19. – 21.11.2018, TRONDHEIM
Arrangør: Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Kursdato: 19. – 18.11.2018, GARDERMOEN
Arrangør: Norsk Betongforening

Kursdato: 20. – 21.11. og 27. – 29.11.2018, OSLO
Arrangør: Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Kursdato: 26. – 27.11. og 03. – 05.12.2018, STAVANGER
Arrangør: Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Kursdato: 03. – 04.12. og 10. – 12.12.2018, SKEI
Arrangør: Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Kursdato: 10. – 11.11. og 17. – 19.12.2018, HAMAR
Arrangør: Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Kursdato: 14. – 17.01.2019, GARDERMOEN
Arrangør: Betongelementforeningen

Kursdato: 15. – 16.01. og 22. – 24.01.2019, LILLESTRØM
Arrangør: Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Betongopplæringsrådet benytter sekretariatet til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Kontor: Dronning Maudsgt 15, 2 etg., 0250 Oslo
Telefon 22 94 75 00
www.betongopplæring.no

Sekretariat: knut.bryne@tekna.no