Hvorfor skal vi ha et kompetansebevis fra BOR?

Gjeldende standarder innen betongområdet stiller krav til kompetanse hos personell. BOR’s kompetansebevis er forankret i disse kravene. Dette er en hensiktsmessig måte å dokumentere kompetanse på, forankret i NS-EN, og akseptert av Standard Norge.