Hvilke kompetansekrav gjelder?

Kompetansekravene finnes i de nasjonale tillegg i aktuelle felleseuropeiske standarder (NS-EN).