Produksjon av tilslag

Betongopplæringsrådet (BOR) utsteder kompetansebevis innen den aktuelle klasse i henhold til gitte krav.

Følgende kurs er godkjent for tildeling av kompetansebevis:

  • (P1) Kurs i tilslagskontroll

Betongopplæringsrådet benytter sekretariatet til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Kontor: Dronning Maudsgt 15, 2 etg., 0250 Oslo
Telefon 22 94 75 00
www.betongopplæring.no

Sekretariat: knut.bryne@tekna.no