Betongutførelse

Kurs innen betongutførelse deles inn i tre kategorier: støping på byggeplass, spennbetongarbeider og elementmontasje. NS 3465 er erstattet av NS – EN 13670:2009+NA:2010 «Utførelse av betongkontruksjoner» med nasjonalt tillegg (NA).

Standardens krav til dokumentasjon av kompetanse

«NS-EN 13670+NA» Utførelse av betongkonstruksjoner» inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse. Disse kompetansekravene gjelder for alle arbeider som omfattes av denne standarden. Det kan stilles krav til dokumentasjon av forkunnskaper, gjennomgått aktuelle tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid innen den aktuelle klasse.

I standarden stilles det krav til kompetanse hos produksjonsleder, kontrolleder, montasjeleder,formann og bas. Disse kravene er angitt i standardens nasjonale tillegg

Godkjente kurs/BORs krav

Betongopplæringsrådet (BOR) utsteder kompetansebevis innen aktuelle klasser i henhold til gitte krav.

Følgende kurs er godkjent for tildeling av kompetansebevis:

  • (U1) Praktisk betongteknologi for produksjonsleder og kontrolleder, formann/bas
  • (U2) Planlegging og utførelse. av betongkonstruksjoner for produksjonsleder og kontrolleder, formann/bas.
  • (U3) Betongarbeider for produksjonsleder og kontrolleder, formann/bas. (U1) + (U2) tilsvarer (U3).
  • (U4) Utførelse av spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder.
  • (U5) Montasjeteknikk for montasjeleder og kontrolleder, formann/bas.

Betongopplæringsrådet benytter sekretariatet til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Kontor: Dronning Maudsgt 15, 2 etg., 0250 Oslo
Telefon 22 94 75 00
www.betongopplæring.no

Sekretariat: knut.bryne@tekna.no