BORs kompetanseområder

BORs kompetanseområder

BORs kompetanseområder deles inn i fem hovedkategorier. Les mer om de ulike klassene i nedtrekksmenyen.

Betongopplæringsrådet benytter sekretariatet til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Postadresse: Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Kontor: Dronning Maudsgt 15, 2 etg., 0250 Oslo
Telefon 22 94 75 00
www.betongopplæring.no

Sekretariat: knut.bryne@tekna.no